வாசகசாலையின் 22-ம் நிகழ்வு:சரஸ்வதி மற்றும் லதா உரை


வாசகசாலையின் 22ம் நிகழ்வு. எழுத்தாளர் உமா மகேஸ்வரியின் ‘யாரும் யாருடனும் இல்லை’ புதினம் குறித்து சரஸ்வதி மற்றும் லதா உரை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s