வாசகசாலையின் வாராந்திர தொடர் நிகழ்வு-32ல் ஞாயிறு மேடையில் கவிஞர் அகரமுதல்வன் நிகழ்த்திய உரை


அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்துடன் வாசகசாலை இணைந்து நடத்தும் “தமிழ்ச் சிறுகதை நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட்டம்” வாராந்திர தொடர் நிகழ்வு-32ல் ஞாயிறு மேடையில் கவிஞர் அகரமுதல்வன் நிகழ்த்திய உரை.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s