’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் செல்வா உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் செல்வா உரை.

Advertisements

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் ஜெயன்நாதன் கருணாநிதி உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் ஜெயன்நாதன் கருணாநிதி உரை.

’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் குமரேசன் உரை


வாசகசாலை பெருமையுடன் வழங்கும் ’எழுத்தாளர் எஸ்.வி.ஆர் படைப்புலகம்’ – தோழர் குமரேசன் உரை.

வாசகசாலையின் 22-ம் நிகழ்வு:சரஸ்வதி மற்றும் லதா உரை


வாசகசாலையின் 22ம் நிகழ்வு. எழுத்தாளர் உமா மகேஸ்வரியின் ‘யாரும் யாருடனும் இல்லை’ புதினம் குறித்து சரஸ்வதி மற்றும் லதா உரை.

வாசகசாலையின் 22-ம் நிகழ்வு:முனைவர் அபிராமி உரை


வாசகசாலையின் 22ம் நிகழ்வு. எழுத்தாளர் உமா மகேஸ்வரியின் ‘யாரும் யாருடனும் இல்லை’ புதினம் குறித்து முனைவர் அபிராமி உரை.

வாசகசாலையின் 22-ம் நிகழ்வு:ஸ்ரீதேவி மோகன் உரை


வாசகசாலையின் 22ம் நிகழ்வு. எழுத்தாளர் உமா மகேஸ்வரியின் ‘யாரும் யாருடனும் இல்லை’ புதினம் குறித்து ஸ்ரீதேவி மோகன்.

வாசகசாலையின் 22-ஆம் நிகழ்வு – லாவண்யா சுந்தரராஜன் உரை (வாசிப்பவர் – மிதிலா)


வாசகசாலை யின் 22 ம் நிகழ்வு. எழுத்தாளர் உமா மகேஸ்வரியின் ‘யாரும் யாருடனும் இல்லை’ புதினம் குறித்து லாவண்யா சுந்தரராஜன் உரை (வாசிப்பவர் – மிதிலா).